Dấu 1 dòng NSX hoặc HSD Shiny S314 kèm ngày tháng năm tự chỉnh


SHINY

Dấu 1 dòng NSX hoặc HSD Shiny S314 kèm ngày tháng năm tự chỉnhCòn hàng

Dấu 1 dòng NSX hoặc HSD Shiny S314 kèm ngày tháng năm tự chỉnh 

- CHƯA BAO GỒM MẶT DẤU 
-Ngày tháng năm cao 3mm.
-Kích thước tối đa: 10x25mm.
-Ngày tháng năm có tiếng Việt và tiếng Anh.
-Nội dung đóng ra bạn có thể chọn 1 trong 3 ví dụ sau:
    +NSX: 01-05-2020 
    +Hoặc là HSD: 01-05-2020 
    +Hoặc là nội dung của bạn cần khắc: 01-05-2020
Có 2 loại mực:
   1. Loại đóng lên giấy : gồm dấu và khay mực có sẵn mực, có 3 màu ( tùy chọn màu xanh hoặc đỏ hoặc đen).
   2. Loại đóng lên mọi chất liệu : gồm dấu và khay mực trắng ( chưa châm mực ) và mực chuyên dụng đóng được trên mọi chất liệu Shiny Premium 15ml ( tuỳ chọn màu xanh hoặc đỏ hoặc đen ) - vui lòng liên hệ

Sản phẩm liên quan
HOTLINE: 0908877959